Brug for hjælp til dit AV udstyr?

Kontakt dit lokale AV CENTER som sidder klar til at hjælpe dig videre:

København: 70 20 17 99
Odense: 70 20 29 55
Kolding: 75 53 60 00
Aarhus: 70 20 98 05
Aalborg: 70 20 29 99
Cinema: 57 82 08 68

Umbraco.Web.PublishedCache.NuCache.Property

Hybridmøder og hybridevents

Hybridmøder og hybridevents giver dig mulighed for at nå ud til endnu flere, og kan skabe helt nye muligheder.

I AV CENTER har vi mange års erfaring med både afvikling af fysiske arrangementer og livestreaming, og er derfor klar til at hjælpe jer i mål både hvad angår teknik og afvikling i forbindelse med dit kommende hybridmøde/hybridevent. På den måde sikrer du at alle deltagende - fysisk såvel som virtuelt - får en god oplevelse.

Hvad betegner hybridmøder og hybridevents?

Hybridmøder/hybridevents kombinerer et fysisk afholdt arrangement med deltagelse online. Det vil altså sige, at nogle er samlet fysisk mens andre deltager virtuelt i samme event. 

Typisk fungerer hybridevents på den måde at alle synkroniseret kan deltage. Det kan for eksempel være ved at den virtuelle deltager ikke blot oplever en skærmdeling, som vi kender det fra almindelige virtuelle møder, men snarere oplever det vi kender fra en professionelt afviklet livestreaming, hvor taleren kan ses samtidig med at hans præsentation kan vises ved siden af. På samme måde kan de mødedeltagere, der fysisk er samlet, se den virtuelle mødedeltager, der kan have talerrollen og dermed indgå naturligt i arrangementet. Hvordan mødet præcis skal sammensættes, afhænger af dine ønsker.

Og hvad er forskellen så på hybridmøder og hybridevents egentlig? Det ærlige svar er nok primært at kært barn har mange navne, og den egentlige forskel beror på en subjektiv betragtning. 

Oplagte anvendelsesformål

Når vi taler om hybridevents/hybridmøder er der nogle situationer, hvor denne kombination af det fysiske og virtuelle giver rigtig god mening. Det kan både være interne arrangementer som alene inkluderer ansatte fra din egen virksomhed, såvel som eksterne arrangementer med mødedeltagere fra andre virksomheder.

Eksempelvis kan messer, konferencer, kvartalsmøder, salgskickoff og Town Hall-møder egne sig som hybridmøder/hybridevents. 

Grundlæggende giver det god mening at overveje hybridmøder/hybridevents hvis du har en formodning om, at mange af mødedeltagerne ikke kan deltage fysisk. Det kan der være flere velovervejede grunde til - for eksempel rejseomkostninger (i både tid og penge), fysiske begrænsninger hvor arrangementet holdes eller sundhedsmæssige hensyn som for eksempel den gældende pandemi situation.

Fordelene ved hybridmøder/hybridevents

Du kan på mange måder sige at du får det bedste fra begge verdener, når du kombinerer det fysiske møde med den virtuelle deltagelse. Dog skal hybridmøder/hybridevents ses som et supplement til din vifte af muligheder, og ikke som en erstatning for noget af det vi kender. Som nævnt afhænger det af hvilken type arrangement du planlægger at afholde.

Nedenfor har vi samlet nogle af de fordele hybridmøder/hybridevents giver:

  • Øget deltagelse
    Ved både at muliggøre fysisk og virtuel deltagelse i dit arrangement, er potentialet for en øget deltagelsesgrad/fremmødeprocent til stede.
  • Miljøvenligt
    Sammenlignet med et rent fysisk arrangement som eksempelvis en messe, hvor alle ville være nødt til at transportere sig til, vil de virtuelle mødedeltagere kunne medvirke til at nedbringe CO2-aftrykket.
  • Genbrug af optagelse
    Typisk vil det være en mulighed at hybridmøderne/hybridevents optages og kan anvendes igen. Det betyder at det ikke alene vil være dem der deltog live, som kan få glæde af det, men også dem som har brug for at se det forskudt.

Lad os hjælpe dig til succes

At afholde hybridmøder/hybridevents kræver ofte, at mange bolde holdes i luften ad gangen. For at sikre at dit fokus kan være på et engagerende og spændende indhold, som både dine fysiske og virtuelle mødedeltagere tager godt imod, så lad os tage os af hele den tekniske byrde. 

Inden dit hybridmøde/hybridevent finder sted, afholder vi sammen et planlægningsmøde, hvor du kan præsentere dine ideer og visioner for arrangementet. På baggrund af det byder vi ind med vores erfaring og ideer til, hvordan vi i fællesskab sørger for at dit arrangement bliver en succes. Dette danner grundlaget for at du, når arrangementet skal afholdes, kan være så bekymringsfri som muligt hvad angår teknikken.

Kontakt os

Har du lyst til at vide mere om hybridmøder/hybridevents, så tøv ikke med at kontakte os. Vi står til rådighed for et uforpligtende, fysisk såvel som virtuelt, møde.

Ring eller skriv til os via nedenstående formular.

Ring mig op

Jeg vil gerne kontaktes af en AV CENTER ansat