Brug for hjælp til dit AV udstyr?

Kontakt dit lokale AV CENTER som sidder klar til at hjælpe dig videre:

København: 70 20 17 99
Odense: 70 20 29 55
Kolding: 75 53 60 00
Aarhus: 70 20 98 05
Aalborg: 70 20 29 99
Cinema: 57 82 08 68

Umbraco.Web.PublishedCache.NuCache.Property

Hybridmøder og hybridevents

Hybridmøder giver dig mulighed for at nå ud til endnu flere, og kan skabe helt nye muligheder.

Afsnit i artiklen

I AV CENTER har vi mange års erfaring med både afvikling af fysiske arrangementer og livestreaming, og er derfor klar til at hjælpe jer i mål både hvad angår teknik og afvikling i forbindelse med dit kommende hybridmøde. På den måde sikrer du at alle deltagende - fysisk såvel som virtuelt - får en god oplevelse.

Hvad er et hybridmøde?

Hybridmøder kombinerer et fysisk afholdt arrangement med deltagelse online. Det vil altså sige, at nogle er samlet fysisk mens andre deltager virtuelt i samme event.

Hybridmøder er en kombination mellem fysisk fremmøde og virtuel deltagelse.
1 af 6

Oplagte anvendelsesformål

Når vi taler om hybridmøder er der nogle situationer, hvor denne kombination af det fysiske og virtuelle giver rigtig god mening. Det kan både være interne arrangementer som alene inkluderer ansatte fra din egen virksomhed, såvel som eksterne arrangementer med mødedeltagere fra andre virksomheder.

Eksempelvis kan konferencer, kvartalsmøder, salgskickoff og Town Hall-møder egne sig som hybridmøder. 

Scenen er klar til præsentation både fysisk og virtuelt.
1 af 6

Grundlæggende giver det god mening at overveje hybridmøder hvis du har en formodning om, at mange af mødedeltagerne ikke kan deltage fysisk. Det kan der være flere velovervejede grunde til - for eksempel rejseomkostninger (i både tid og penge), fysiske begrænsninger hvor arrangementet holdes eller sundhedsmæssige hensyn som for eksempel den gældende pandemi situation.

Fordelene ved hybridmøder

Du kan på mange måder sige at du får det bedste fra begge verdener, når du kombinerer det fysiske møde med den virtuelle deltagelse. Dog skal hybridmøder ses som et supplement til din vifte af muligheder, og ikke som en erstatning for noget af det vi kender. Som nævnt afhænger det af hvilken type arrangement du planlægger at afholde.

Med et hybridmøde begrænses deltagerantallet ikke af de fysiske omgivelser, men sikrer i stedet at alle kan deltage uanset geografi og mobilitet.
1 af 6

Nedenfor har vi samlet nogle af de fordele hybridmøder giver:

  • Øget deltagelse
    Ved både at muliggøre fysisk og virtuel deltagelse i dit arrangement, er potentialet for en øget deltagelsesgrad/fremmødeprocent til stede.
  • Miljøvenligt
    Sammenlignet med et rent fysisk arrangement som eksempelvis en messe, hvor alle ville være nødt til at transportere sig til, vil de virtuelle mødedeltagere kunne medvirke til at nedbringe CO2-aftrykket.
  • Genbrug af optagelse
    Typisk vil det være en mulighed at hybridmøderne optages og kan anvendes igen. Det betyder at det ikke alene vil være dem der deltog live, som kan få glæde af det, men også dem som har brug for at se det forskudt.

Lad os hjælpe dig til succes

At afholde hybridmøder kræver ofte, at mange bolde holdes i luften ad gangen. For at sikre at dit fokus kan være på et engagerende og spændende indhold, som både dine fysiske og virtuelle mødedeltagere tager godt imod, så lad os tage os af hele den tekniske byrde. 

Få visualiseret ideen inden den endelige beslutning skal tages med hjælp fra vores kreative afdeling.
1 af 6

Inden dit hybridmøde finder sted, afholder vi sammen et planlægningsmøde, hvor du kan præsentere dine ideer og visioner for arrangementet. På baggrund af det byder vi ind med vores erfaring og ideer til, hvordan vi i fællesskab sørger for at dit arrangement bliver en succes. Dette danner grundlaget for at du, når arrangementet skal afholdes, kan være så bekymringsfri som muligt hvad angår teknikken.

Kontakt os

Ring eller skriv til os via nedenstående kontaktformular.

Ring mig op

Jeg vil gerne kontaktes af en AV CENTER ansat