Brug for hjælp til dit AV udstyr?

Kontakt dit lokale AV CENTER som sidder klar til at hjælpe dig videre:

København: 70 20 17 99
Odense: 70 20 29 55
Kolding: 75 53 60 00
Aarhus: 70 20 98 05
Aalborg: 70 20 29 99
Cinema: 57 82 08 68

Umbraco.Web.PublishedCache.NuCache.Property

AV udstyr til corporate events – når visioner, mål og strategi skal formidles

Når du skal kommunikere og formidle et budskab, er det altafgørende, at det sker i professionelle rammer, med professionel og diskret teknisk afvikling og ved hjælp af markedets bedste tekniske udstyr. Vi har i tyve år sikret professionel teknisk afvikling af corporate møder og events.

Afsnit i artiklen

I samarbejde og dialog med de eventansvarlige sammensætter vores kreative afdeling en scenografi, der hjælper med at få dit budskab frem. Vores kreative afdeling sikrer også, at mødets budskab understøttes, også af visuelle præsentationer og lokalets lyssætning.

Skal dit event invitere til dialog mellem oplægsholderne og deltagerne, vil scenografien afspejle en lethed, der giver adgang til oplægsholderne. Er der behov for at ”tage temperaturen” på debatten, kan vi tilbyde interaktive dialogværktøjer, såsom realtime afstemningssystemer samt streaming og professionel videokonference til andre afdelinger. Det giver dig mulighed for at involvere deltagende udenfor salen, hvor mødet afvikles, og I vil kunne trække på eksterne eksperter, der fra andre steder i verden kan bidrage med synspunkter og input til debatten.

Hvad kan vi hjælpe med?

Hvad enten dit arrangement skal holdes på et konferencested eller i en sportshal, kan vi være behjælpelige med både udstyr, teknik og mandskab. Vi er din tekniske og kreative samarbejdspartner til blandt andet:

 • Årsmøder
 • Aktionærmøder
 • Generalforsamlinger
 • Lederkonferencer
 • Pressemøder
Opstilling ved generalforsamling.
1 af 6

Vi går gerne med på råd tidligt i planlægningen af dit arrangement. Ud fra de fysiske rammer, dine ønsker og behov laver vi et oplæg, der blandt andet kan indeholde:

 • Lyd/højttalere
 • Lys og dekorationsbelysning
 • Skærme og projektorer
 • Mikrofoner og panelmikrofoner
 • Kameraproduktion
 • Streaming
 • Afstemning
 • Tolkning
 • Inddækning
 • Scene

Når du vælger os som leverandør, får du én leverandør, der tager det samlede tekniske ansvar. Men ikke nok med det, vores kreative grafiske afdeling er også gerne en aktiv medspiller, der kan hjælpe dig med det visuelle udtryk på dit arrangement.

Professionel lyd

Skal dit arrangement være en succes, er det alfa og omega, at deltagerne kan høre, hvad der bliver sagt fra scenen. Lydniveauet skal være behageligt, og taleforståeligheden skal være i top. Vi tilbyder udlejning af professionelle højttalersystemer, der kan dimensioneres alt efter salens størrelse og dine behov og ønsker.

Har du brug for professionel afvikling af lyden under dit arrangement, har vi både udstyret og mandskabet, der kan løfte den opgave.

Skab stemninger med lys

Sammen med lokalets udsmykning, er den rette lyssætning med til at skabe rammerne om det perfekte arrangement. Lys skaber stemninger, så lad lyset være en aktiv del af totaloplevelsen. Hvis de fysiske rammer for arrangementet er en messehal eller lignende, vil en kreativ dekorationsbelysning være med til at skabe en hyggelig og imødekommende stemning. Vi tilbyder professionelle produkter til både dekorations-, scene- og lokalebelysning, og vores dygtige udlejningsteknikere programmerer lyssætningen, så den passer til arrangementets udtryk.

Corporate event hos Carlsberg.
1 af 6

Skærme og projektorer

Vores store udvalg af projektorer til leje og tilhørende lærreder gør, at vi altid kan finde en løsning, der vil dække dine behov og ønsker. Hvis du vælger en løsning med et bredt lærred til dit arrangement, kan vi vise flere forskellige billeder på samme tid, eksempelvis præsentation i den ene side og, ved siden af det, et kamerabillede af oplægsholderen. Mulighederne er mange, og vores kreative grafiske afdeling går gerne med på råd tidligt i processen, så alle dine ønsker og krav tænkes ind i løsningen. Hvis der er mange deltagere til dit arrangement, vil det være en god ide at opsætte infoskærme i gangarealer, breakout-lokaler og pauserum. På denne måde, er deltagerne altid informeret om tidsplan, og hvad der skal ske. Vi udlejer fladskærme helt op til 98”.

Opsætning ved corporate event.
1 af 6

Mikrofoner

Når du skal tale for en større forsamling, er det bedst for både taleren og tilhørerne, at der gøres brug af en mikrofon. Taleren kan tale i et normalt toneleje uden at skulle anstrenge sig, og tilhørerne får det fulde udbytte. Vi udlejer både headset-, clips-, og håndmikrofoner.

Mikrofoner opsat ved bord klar til paneldebat eller lignende.
1 af 6

Til pressemøder og paneldebatter, hvor der er flere forskellige talere, der sidder side ved side, er den bedste løsning panelmikrofoner, hvor taleren kan trykke sig ind, når der skal tales. Det kan så distribueres til pressen og til optagelse, eller måske til streaming og sociale medier.

Kameraproduktion

Nogle møder skal foreviges på kamera og gemmes til senere brug. Vi tilbyder udlejning af helt simple kameraer på stativ, som du selv kan betjene, og større professionelle kameraopsætninger, hvor vi stiller med kamerafolk. Det, som optages, kan enten vises på storskærmene eller lagres, så du efterfølgende kan få det. Er der pressedækning til dit arrangement, deler vi gerne vores kamerasignal, så pressen også kan få de bedste billeder.

Simpelt kamera på stativ.
1 af 6

Streaming

Du kan også vælge at få dit arrangement streamet live ud via internettet. Det gør, at andre interesserede kan følge med i, hvad der sker, uden selv at være til stede i lokalet. Du bestemmer som arrangør, om der skal være offentlig adgang, eller om man skal være inviteret og dermed have et login for at få adgang til streamingen. Hvis du holder et stort arrangement i flere forskellige lokaler mv., kan du også vælge at få streamet indholdet fra hovedscenen ud til skærme i eksempelvis kaffe- og breakout-områder. Modtagerne kan se det streamede på tablets, mobile enheder eller direkte på en hjemmeside på deres laptop. Det er også muligt at vise det streamede via din egen hjemmeside. Vi tager os af hele processen i forbindelse med streaming fra udstyr, opsætning og afvikling. Mødet kan efterfølgende gemmes til on-demand visning.

Nem og enkel afstemning

Hvis der til dit arrangement skal træffes beslutninger, der skal afgøres ved afstemning, kan vi også være behjælpelige med afstemningsudstyr. Design og opsætning af spørgsmål laves i samarbejde med dig. Du bestemmer også selv, hvordan du vil have præsenteret resultaterne på storskærmene. Alle svar samles i et Excel-ark til efterfølgende behandling.

Tolkning

Hvis du har udenlandske deltagere til din konference eller kongres, kan et tolkeanlæg være med til at formindske eventuelle sproglige forviklinger. Vi sammensætter en løsning ud fra dine behov og ønsker.

Opsatte tolkebokse.
1 af 6

Inddækning

Vi kan forvandle en ellers stor og tom messehal til et intimt og hyggeligt konferencelokale ved hjælp af inddækning og kreativ dekorationsbelysning af ydervæggene. Dine gæster vil aldrig fornemme, at arrangementet foregår i en ”stor tom hal”. Vores kreative afdeling går gerne med på råd tidligt i processen, så vi kan lave en løsning, der er helt unik for dit arrangement.

Scene, podier og talerstol

En ganske simpel opstilling med et par podier som scene gør, at indlægsholderen står en smule hævet over gæsterne og derved er til at se for alle. Vi kan bygge scener i forskellige størrelser og niveauer, det er dine ønsker og behov, der sætter grænsen. Vi har et udvalg af scenemøbler, som kan indgå i dit udtryk. Vores kreative grafiske afdeling udarbejder gerne uforpligtende forslag til scenografi, der vil være med til at gøre dit arrangement helt unik.

Kontakt os

Ring eller skriv til os via nedenstående kontaktformular.

Ring mig op

Jeg vil gerne kontaktes af en AV CENTER ansat