Forretningsfolk ved bord med vandglas og papirer

Offentlige indkøbsaftaler

AV CENTER er udvalgt som leverandør til en række offentlige indkøbsaftaler. Nedenfor kan du læse mere om de indkøbsaftaler vi er godkendt leverandør til.

SKI Rammeaftale 50.70

SKI Rammeaftale 50.70 er en forpligtende aftale, som alle offentlige og halvoffentlige enheder kan benytte. På aftalen kan der købes forskellige produktløsninger inden for

  • Interaktive tavler
  • Interaktive projektorer
  • Projektorer
  • infoskærme og digital skiltning
  • Skærmudstyr

Aftalen giver mulighed for at købe både enkelte produkter og samlede løsninger. Alle aftalens løsninger er inklusive montering.

Rammeaftalen løber frem til 10. juni 2018.

For mere information om SKI Rammeaftale 50.70 på www.ski.dk.

SKI Rammeaftale 02.07

På SKI Rammeaftale 02.07 kan du købe et bredt og dybt sortiment af kommunikationsudstyr- og løsninger.

Vi har indgået samarbejdet med Conscia-Jansson og er underleverandør af professionelt AV udstyr på rammeaftalen.

Rammeaftalen løber frem til 2. marts 2019.

Få mere information om SKI Rammeaftale 02.07 på www.ski.dk 

AV aftalen fra Moderniseringsstyrelsen

Moderniseringsstyrelsen har på baggrund af EU-udbud indgået rammeaftale med én leverandør vedrørende levering og distribution af AV-udstyr og tilknyttede serviceydelser til alle ministerier, styrelser og Selvejende institutioner m.v.

Kontrakten er indgået med School Management og AV CENTER som underleverandør på AV aftalen. Som leverandør på AV aftalen vil AV CENTER fremover være din daglige kontakt vedr. rådgivning, køb, levering, installation og brugeruddannelse af dit AV udstyr.

Få mere information om aftalen på www.statensindkob.dk

Dine fordele ved at anvende indkøbsaftalerne

  • Attraktive priser på produkter og serviceydelser
  • Stort, varieret og standardiseret sortiment
  • Miljøvenlighed. Der er stillet krav til produkternes indhold af miljøskadelige komponenter samt strømforbrug
  • Gennemsigtighed i pris, sortiment og serviceydelser

Skulle du have uddybende spørgsmål til aftalerne, er du naturligvis velkommen til at kontakte dit lokale AV CENTER.

Udfyld nedenstående formular og du vil hurtigst muligt blive kontaktet af en AV CENTER ansat.

Ring mig op

Jeg vil gerne kontaktes af en AV CENTER ansat