Brug for hjælp til dit AV udstyr?

Kontakt dit lokale AV CENTER som sidder klar til at hjælpe dig videre:

København: 70 20 17 99
Odense: 70 20 29 55
Kolding: 75 53 60 00
Aarhus: 70 20 98 05
Aalborg: 70 20 29 99
Cinema: 57 82 08 68

Umbraco.Web.PublishedCache.NuCache.Property

Spar strøm på din AV-løsning

Med de stigende strømpriser er argumenterne for at kigge kritisk på strømforbruget kun blevet flere. Dette gælder naturligvis også for AV-løsningen, hvor vi altid tilbyder gode råd og vejledning.

Afsnit i artiklen

Der er penge at spare på din AV-løsning. I nedenstående har vi fokuseret på skærme, men vi kan rådgive om strømbesparende tiltag for alle dele af AV-løsningen.

Teknologien har bevæget sig langt, når vi taler om netop skærme. Grænserne for det mulige er løbende blevet skubbet. Fokus har blandt andet været på teknologier, skærmstørrelser og opløsning. Men som en naturlig reaktion på den nye virkelighed vi befinder os i, er der nu også et øget fokus på strømforbrug.

Der kan også være stor forskel på strømforbruget, og derfor giver det også god mening for os, at vores kunder i højere grad tilføjer dette som en parameter ift. både overvejelser om udskiftning af gamle skærme samt indkøbet af nye.

Der kigges nøje på energibesparende tiltag i mange virksomheder.
1 af 6

Nedenfor tager vi fat i nogle af de områder, som kan være interessante at overveje, og ellers står vi altid til rådighed for en seriøs og uvildig rådgivning med en balance i hensyntagen til billedkvalitet, behov og strømforbrug.

Teknologiernes forskelle

Som nævnt indledningsvist er grænserne løbende blevet skubbet, og det kan være fristende altid at gå efter de stærkeste specifikationer. Heri kan der dog gemme sig nogle interessante forskelle i strømforbruget.

Der kan være forskel i strømforbruget afhængigt af teknologi.
1 af 6

Et eksempel på dette kan være opløsningen på skærmen. Det betyder at skærmene nu fås i helt op til 8K, som er en utrolig høj opløsning. Igen er det dog en tendens at disse skærme kræver væsentligt mere strøm end eksempelvis en 4K-skærm. Faktisk viser undersøgelser at 8K-skærmen bruger gennemsnitligt ca. 2,5 gange mere strøm end 4K-skærmen.

Vi fraråder dog ikke valget af en specifik teknologi, men rådgiver altid under hensyntagen til de områder der betyder mest for dig som kunde, samt de omgivelser løsningen skal fungere i. Der kan således godt være tilfælde hvor eksempelvis størrelsen på skærmen og det indhold den skal vise, retfærdiggør valget af en 8K-skærm. 

Derfor afhænger vores anbefaling altid af den konkrete case.

Størrelsen gør en forskel

Det forekommer måske indlysende, men der er afgjort store forskelle på strømforbruget, når vi går op i skærmstørrelse. Vi kan naturligvis være behjælpelige med at vejlede om den rigtige skærmstørrelse, som tager højde for lokalets indretning og afstanden fra skærmen til mødelokalets brugere.

Sørg for at vælge en passende skærmstørrelse - hverken for stor eller for lille.
1 af 6

Når det er sagt, så vil vi opfordre til omhyggelighed i beslutningsprocessen hvad angår skærmstørrelse. Det er sjældent sådan at man ærgrer sig over en for stor skærm, mens en for lille skærm hurtigt bliver kilde til frustration. Med afholdelse af videomøder og præsentation af detaljerige dokumenter på skærmen, er det rigtig vigtigt at vælge en skærm, der ikke bliver for lille.

Lad der blive lys

En anden faktor der betyder noget for en skærms strømforbrug er lysstyrken. Desto højere lysstyrke, desto større strømforbrug. Her kan det igen vurderes om omgivelser tillader at nedjustere dette. Det kan på sin vis sammenlignes med justeringen af rumtemperaturen, hvor eksempelvis offentlige virksomheder har valgt at nedjustere temperaturen til 19 grader. De fleste er enige om at 20 eller 21 grader måske er mere behageligt, men at 19 grader godt kan fungere.

Sammenhæng mellem lysstyrke og strømforbrug.
1 af 6

På samme måde kan skærmens lysstyrke justeres til et niveau, hvor man stadig synes den fungerer godt og efter hensigten under de gældende forhold.

Nogle skærme har også en indbygget lyssensor der automatisk tilpasser skærmens lysstyrke til omgivelserne, således at hvis lokalet eksempelvis er kraftigt oplyst af sollys, så skrues skærmens lysstyrke op. Anvendes skærmen en mørk regnvejrsaften tilpasses lysstyrken til dette. Dog kan disse løbende lysstyrke-tilpasninger virke generende for nogen, hvorfor det måske kan give bedre mening at vælge et fast niveau, som fungerer acceptabelt under de fleste forhold.

Sluk for skærmen

Det er en anelse mere banalt, men en skærm bruger af gode grunde mindst strøm, når den ikke er tændt.

Øg sandsynligheden for at skærmen er slukket, når lokalet ikke er i brug, ved fx at installere en bevægelsessensor.
1 af 6

En af de måder hvor vi på en ikke-frustrerende måde, kan sørge for at skærmen er slukket når den ikke er i brug, men samtidig klar til brug når behovet er til stede, er ved at benytte en sensor i mødelokalet. På den måde er skærmen klar til brug, når du går ind i mødelokalet, men mindst lige så vigtigt, så slukker den automatisk når mødelokalet er forladt.

Skærme bruges naturligvis i andre situationer end lige netop mødelokaler, og fungerer også tit som eksempelvis infoskærme, wayfinding eller digital signage. Her kan man med tidsstyring vælge præcis hvornår skærmene skal være aktive, og ikke mindst hvornår de skal være slukkede. Dette kan opsættes individuelt med forskellige timeangivelser, så det passer præcis til det område de er opsat i.

Power management

I forrige afsnit er det beskrevet, hvordan man slukker for skærmen. Typisk menes der med ’slukket’, at enheden er i standby-funktion. I standby-funktion bruger enheden dog fortsat en lille smule strøm, på at holde sig klar til aktivering og hurtigt klar til brug. Mange er sikkert også via deres private husstand opmærksom på det faktum, at produkter bruger strøm i denne inaktive standby-tilstand, som kun fjernes ved at afbryde strømmen til den pågældende enhed.

Ved man i sin virksomhed, at der er tidspunkter hvor udstyret ikke skal anvendes, kan man med en power management-løsning sørge for, at enheder (fx skærme) slukkes helt, således at de slet ikke bliver tildelt strøm, og dermed ingen strøm bruger. Er der alligevel behov for udstyret i den periode, hvor det normalt er slukket, kan det lokalt genaktiveres.

Du behøver ikke fysisk at trække stikket ud af stikkontakten med en power management-løsning.
1 af 6

Med en power management-løsning tager man fuld kontrol over afbrydelsen af enhederne, som centralt kan håndteres både individuelt og samlet. Det bliver således ikke op til den enkelte medarbejder at sikre afbrydelsen af produkterne, men bliver noget, der kan styres systematisk og ensartet.

Dog skal man være opmærksom på, at der kan være produkter, som det kan være uhensigtsmæssigt at nægte strøm. Eksempelvis visse typer af betjeningspaneler eller lignende specialudstyr, som ikke er produceret med henblik på længerevarende faste strømafbrydelser.

De mange faktorer

Står du og overvejer udskiftning af dine eksisterende/indkøb af nye skærme eller for den sags skyld andre dele af din AV-løsning, så tag en snak med os først. Der er mange faktorer, som vi, i en tæt dialog med dig, systematisk vil afveje, og sørge for at du får den løsning, der bedst dækker behovene.

Vi garanterer en professionel rådgivning og installation.
1 af 6

Det er ligeledes værd at huske på, at de mange producenter løbende gør sig anstrengelser for netop at forbedre og nedsætte strømforbruget på deres skærme. Derfor er det vigtigt løbende at ajourføre sig med markedets udvikling, for at have et reelt overblik over udviklingen.

Vi holder os altid opdateret og er klar til at rådgive dig om alle facetter af din AV-løsning og hvordan du får en løsning der afspejler dine forventninger hvad angår strømforbrug.

Kontakt os

Ring eller skriv til os via nedenstående kontaktformular.

Ring mig op

Jeg vil gerne kontaktes af en AV CENTER ansat