Brug for hjælp til dit AV udstyr?

Kontakt dit lokale AV CENTER som sidder klar til at hjælpe dig videre:

København: 70 20 17 99
Odense: 70 20 29 55
Kolding: 75 53 60 00
Aarhus: 70 20 98 05
Aalborg: 70 20 29 99
Cinema: 57 82 08 68

Umbraco.Web.PublishedCache.NuCache.Property

Skærme

Formålene er mange og forskelligartede, og derfor bør valget af skærm altid tage netop formål og behov i betragtning.

Afsnit i artiklen

Der er skærme overalt omkring os – på gange, i mødelokaler, i indkøbscentre, i receptioner, i klasselokaler, i aulaer og alle mulige andre steder. Hver eneste af de skærme har deres formål og anvendes på en specifik måde i lige netop den situation og placering. Det skal du tage højde for, når du står foran valget af en skærm.

Skærm placeret på væggen som infoskærm.
1 af 6

Nedenfor har vi i den forbindelse samlet nogle udvalgte opmærksomhedspunkter, og rådgiver dig naturligvis gerne i alle facetter, når du står foran indkøbet af en eller flere skærme.

Consumer skærm eller professionel skærm?

En ikke ualmindelig opfattelse er, at man blot kan købe en skærm i en almindelig elektronik-forretning, i fagsprog en 'consumer skærm', men det kan hurtigt ende med at blive en dyrere løsning, hvis skærmen skal bruges i professionel sammenhæng.

Skærm placeret i mødelokale hos Hotel Odeon
1 af 6

Derfor kan det være godt at fremhæve nogle af de egenskaber, som netop adskiller professionelle skærme fra consumer skærme.

Holdbarhed

En almindelig consumer skærm som vi køber til vores private hjem, er produceret til netop at kunne fungere godt under forudsætningerne i det private hjem.

Når man producerer en almindelig skærm tager man derfor udgangspunkt i et gennemsnitligt forbrug på 8 timer om dagen, og en levetid på 15-20.000 timer, før farvekvaliteten falder eller andre typer problemer kan begynde at melde sig.

På en professionel skærm arbejdes der typisk ud fra at det skal kunne være tændt i 16 timer og helt op til 24 timer i flere år, uden at det har nogen betydning for farvegengivelse og billedkvalitet.

Skærmvæg ved trappeopgang. En løsning der også tit løses med en LED storskærm.
1 af 6

Disse professionelle egenskaber er eksempelvis helt essentielle hvis man skal have en videovæg, hvor det er nødvendigt at skærmene viser et ensartet billede. Et andet eksempel kunne være ved en infoskærmsløsning, hvor skærmene står tændt rigtig mange timer i døgnet.

Lysforhold

Når skærmen skal placeres på steder, hvor der er meget lyst, er der behov for en skærm med lysstærke egenskaber. Den egenskab er ikke nødvendig for en consumer skærm, som typisk er placeret under forhold hvor vi i nogen udstrækning kan styre lysforholdene.

Infoskærm placeret i et lyst fællesområde.
1 af 6

Men når skærmen skal placeres i en lys reception eller i en butik eller ligefrem udenfor, kræver det at skærmen kan levere højere lysstyrke som typisk måles i ’Nits’. Her giver det igen mening at sammenligne consumer skærmen og den professionelle skærm – for en consumer-skærm er værdier fra 150-250 Nits normalt, mens den professionelle skærm kan købes i alt fra 300-2000 Nits afhængigt af behovet.

Skærmens indhold

Det er også væsentligt at vurdere, hvilket indhold skærmen skal bruges til. Det kan både være noget så banalt som at du ønsker at benytte skærmen vertikalt (eller ligefrem på hovedet) frem for horisontalt – som helt afgjort kræver en professionel skærm. For mange consumer skærme vil det faktisk være et garantibrud, hvis skærmen benyttes på andre måder end horisontalt.

Forskellige skærme anvendt i Sønderborg Multikulturhus
1 af 6

Men det kan også være ønsket om at kunne tilgå og styre en række skærmes funktioner remote. Den type styring understøttes af RS232 eller Ethernet, som typisk er standard på en professionel skærm.

Det er altså ikke alene hvor skærmen placeres, men også hvad den skal vise, der har afgørende betydning.

Holdbart design

Designmæssigt består professionelle skærme typisk af en tynd sort ramme, og er designet uden hensyn til øjeblikkets trends. Ved at undgå designdetaljer som er tidstypiske, kan skærmene bevares i deres udseende igennem en årrække.

Dette er et helt bevidst valg, som sikrer at man som virksomhedskunde kan få den samme skærm i en lang periode, og ikke mindst kan have skærme, der i mindre grad kommer til at fremstå umoderne.

1 af 6

Det betyder dog ikke, at dine skærme ikke kan tilpasses de omgivelser de skal placeres i. Skærmen kan eksempelvis indbygges i en stander, eller udstyres med en træramme i en til omgivelserne matchende farve.

Det betyder dog ikke, at dine skærme ikke kan tilpasses de omgivelser de skal placeres i. Skærmen kan eksempelvis indbygges i en stander, eller udstyres med en træramme i en til omgivelserne matchende farve.

Garanti

Fordi de professionelle skærme er bygget til at skulle kunne holde længere, tilbydes der typisk også nogle helt andre og bedre garantiforhold på dem.

Typisk tilbydes bedre garantiforhold til professionelle skærme.
1 af 6

Fra mange producenter gives der 3 års garanti med mulighed for at kunne tilkøbe yderligere garanti-år, så du eksempelvis kan komme helt op på 5 års garanti. Her er der typisk også tale om on-site garanti, som betyder at producenter giver en garanti for at reparere eller udskifte produktet hos dig, frem for at produktet skal pilles ned og sendes til reparation.

Skærme er mange ting

Som det ses ovenfor er skærme mange ting. Se også nogle af vores andre relevante sider om mere specifikke skærmtyper:

Kontakt os

Ring eller skriv til os via nedenstående kontaktformular.

Ring mig op

Jeg vil gerne kontaktes af en AV CENTER ansat