Brug for hjælp til dit AV udstyr?

Kontakt dit lokale AV CENTER som sidder klar til at hjælpe dig videre:

København: 70 20 17 99
Odense: 70 20 29 55
Kolding: 75 53 60 00
Aarhus: 70 20 98 05
Aalborg: 70 20 29 99
Cinema: 57 82 08 68

Umbraco.Web.PublishedCache.NuCache.Property

UCL Vejle

AV CENTER har til University College Lillebælts (UCL) afdeling i det nye Sundhedshus Vejle installeret en omfattende AV løsning indeholdende blandt andet interaktive Smart Board tavler, Crestron rumstyringssystem, digital signaldistribution, info- og møderumsskærm, monitorer samt zoneopdelt højttalerløsning.

Afsnit i artiklen

Tidligere havde UCL sine aktiviteter fordelt på tre adresser i Vejle. Disse er nu samlet i det nye sundhedshus, som, ud over UCL, også skal rumme flere funktioner fra Region Syddanmark og Vejle Kommune.

Både nyt og eksisterende udstyr

Da AV CENTER gennem mange år har leveret professionelle AV løsninger til UCL, var det naturligt, at dette udstyr skulle overflyttes til det nye sundhedshus. AV CENTER fik opgaven med at flytte de eksisterende installationer og montere dem igen i de nye lokaler. Bygherren har så til de resterende lokaler indkøbt nyt udstyr, som UCL så fremadrettet får brugsret over.

Fællesareal indrettet med skærme hos UCL.
1 af 6

Undervisningslokaler og grupperum med Smart Board

Det siger sig selv, at der findes et stort antal undervisningslokaler og grupperum i sundhedshuset. Fælles for alle lokalerne er, at de er monteret med interaktiv Smart Board tavle med ultra short throw projektor. I de større undervisningslokaler der foruden interaktiv Smart Board tavle også installeret en følgeprojektor, hvorpå billedet fra den interaktive tavle vises.

Eksempel på et af undervisningslokalerne.
1 af 6

Rundt omkring i gangarealerne er der placeret højborde, hvor de studerende kan udføre gruppearbejde. Ved højbordene er der monteret monitorer hvorpå de studerende kan tilslutte sig og dele indhold fra deres bærbare computere.

Studerende i gang med studierne.
1 af 6

Interaktivt auditorium

Til større forelæsninger, foredrag og lignende er der i sundhedshuset et stort auditorium, der har plads til 300 tilhørere. Auditoriet kan opdeles i to auditorier med skydevægge for optimal brug i hverdagen. Auditoriet er bestykket med to SONY VPL-FH500 projektorer med en lysstyrke på hver 7.000 Ansilumen. Der projekteres på to Lissau 16:10 rammelærreder. I auditoriet er der ligeledes installeret 3 interaktive Smart Board tavler, der giver underviseren rig mulighed for at undervise interaktivt. Al signaldistribution i auditoriet foregår i Full HD kvalitet via Crestron Digital Media.

1 af 6

Al AV udstyr samt auditoriets lys og mørklægning kan styres via Crestron betjeningspaneler, der er placeret i to underviserpulte. På pultene har underviseren mulighed for at tilgå computer, dokumentkamera samt via monitor se, hvad der vises på lærrederne. Underviserpultene er specialfremstillet til UCL efter deres krav og behov.

For at imødekomme studerende og andre med en hørenedsættelse, er der i auditoriet installeret 2 stk. trådløse FM systemer, der automatisk indstiller høreapparatet på den frekvens, som auditoriets mikrofon- og højttaleranlæg benytter.

Møderumsskærme

Sundhedshuset indeholder mange grupperum samt undervisnings- og mødelokaler og for at give brugerne af huset den bedste mulighed for at finde rundt, er der ved hvert lokale monteret en 10” møderumsskærm, hvor der informeres om aktiviteten i lokalet. Alle skærme styres centralt fra UCLs administration.

En af møderumsskærmene hos UCN.
1 af 6

Om den installerede AV løsning og samarbejdet med AV CENTER udtaler bygningskonstruktør ved UCL Helle Ravn:

"AV CENTER var rigtig gode til at bevare overblikket for logistikken samt til at hjælpe mig med at træffe de bedste valg, både mht. placering af eksisterende inventar samt valg af nyt. Dialogen var uformel, hjælpsom, selvtænkende, initiativrig og professionel. Jeg vil gerne anbefale andre til at arbejde sammen med AV CENTER i projekter, hvor der er brug for logistik, tillid og god arbejdskraft".

Kontakt os

Ring eller skriv til os via nedenstående kontaktformular.

Ring mig op

Jeg vil gerne kontaktes af en AV CENTER ansat