Brug for hjælp til dit AV udstyr?

Kontakt dit lokale AV CENTER som sidder klar til at hjælpe dig videre:

København: 70 20 17 99
Odense: 70 20 29 55
Kolding: 75 53 60 00
Aarhus: 70 20 98 05
Aalborg: 70 20 29 99
Cinema: 57 82 08 68

Umbraco.Web.PublishedCache.NuCache.Property

Østre Landsret

Østre Landsret er flyttet til Nordhavn i København i en flot ny bygning, der rummer 20 retssale og er topmoderne med hensyn til sikkerhed og AV-udstyr. AV CENTER har foretaget hele AV-installationen i en kombination af både nyt udstyr og udstyr flyttet fra de tidligere retssale i Bredgade.

Afsnit i artiklen

Løsningen i de enkelte retssale

Responsen fra dommerne har været rigtig god - det er en fornøjelse at bruge systemet.
Bent Adler IT-chef, Østre Landsret

Retssalene i bygningen er i fire forskellige størrelser og bortset fra de særskilte tolkerum, som er forbeholdt de seks største sale, så er retssalene udstyret med samme udstyr, blot i forskellig mængde ud fra retssalens størrelse. Mikrofonerne er Shure konferencemikrofoner, der er placeret både på anklager, forsvarer, tiltalte og dommerbordene.

1 af 6

Desuden er der skærme på hver plads i retssalen, der viser indhold præsenteret af anklager og forsvarer. Disse er suppleret med store Sony skærme, som er placeret i selve retslokalet og i det glasaflukkede område, hvor presse og tilhørere sidder. Skærmene kan også styres af dommerne, hvis de vurderer, at indholdet kun skal vises på udvalgte skærme.

Krav, sikkerhed og infrastruktur

Østre Landsret er flyttet fra Bredgade, hvor retssalene igennem en årrække var blevet konverteret fra almindelige til digitale retssale. Erfaringerne herfra er taget med i forhold til behov og krav i de nye sale i bygningen på Nordhavn.

Den nyopførte retsbygning for Østre Landsret.
1 af 6

Bent Adler, IT Driftschef i Østre Landsret, fortæller om nogle af de krav, som Landsretten havde til installationen:

"Entreprenørvirksomheden Enggaard har opført bygningen og står for at udbyde AV-installationen på baggrund af vores kravsspecifikation, og vi fik mulighed for at følge forløbet tæt så vi fik den rette løsning. Vi har været specifikke i krav til forskelligt udstyr - blandt andet til mikrofonerne, som alle er kablede. Der har selvfølgelig været særlige hensyn til sikkerheden, og vi opererer med et fuldstændig lukket netværk, der ikke kan tilgås udefra. I visse tilfælde, bl.a. i voldssager, kan det være nødvendigt, at tiltalte ikke er i retslokalet i forhold til offer og vidner. Derfor findes der i retsbygningen lytterum, hvor tiltalte kan opholde sig og se de billeder, som bliver forevist i retssalen, ligesom tiltalte også kan høre tale og retsforhør. Lytterummene kan tilgås på tværs af bygningen, og der er et lytterum på hver etage. Faktisk kan en mindre retssal også anvendes som lytterum, hvis der er mange, som skal lytte med. Så der er stor fleksibilitet."

Et af tolkerummene i Østre Landsret.
1 af 6

Der er valgt at køre ATLONA HD-baseT som infrastruktur i retssalene, men når AV-signalerne bliver transporteret til eksempelvis lytterummene, så bruges der AV over IP. Der er også installeret kameraer i alle lytterum, så det kan overvåges og så man kan tjekke om lytterummet er optaget.

I alle retssale har AV CENTER monteret loftshøjttalere, som dels bliver brugt til taleforstærkning, og selvfølgelig også når der skal lyttes til lydfiler under retsmødet. Der er desuden audio udtag på hver plads i retssalen, så der, hvis det ønskes, kan benyttes hovedtelefoner. Det kan eksempelvis være, hvis der er problemer med at høre, hvad der bliver sagt, eller hvis der skal lyttes til lydfiler i dårlig kvalitet. Hovedtelefoner bruges selvfølgelig også, når der bruges tolke under en retssag. Op til to sprog kan tolkes samtidig og tolkene sidder i et særskilt rum. AV CENTER har leveret tolkesystem MXC fra Shure, som integrerer med de Shure konferencemikrofoner og paneler, som bruges i retssalen.

Ud over retssalene er der også en kantine og en café, hvor AV CENTER har installeret samme loftshøjttalere, som sidder i retssalene.

Kantinen i Østre Landsret med loftshøjttalere som i retssalene.
1 af 6

Styring

Styringen af AV-teknikken foregår via et Crestron touchpanel, der ligger hos retsformanden, da det er ham, der leder retsmødet og styrer teknikken under retssagen. Hver retssal har af samme grund kun ét touchpanel. Hele Crestron programmeringen har været omfattende og avanceret, men kompleksiteten kommer ikke til udtryk på panelet, som er præsenteret overskueligt og brugervenligt.

Et betjeningspanel som gør det nemt at betjene AV-løsningen.
1 af 6

Om programmeringen siger Project Sales Manager Michael Nielsen fra AV CENTER:

"Den programmering, vi har lavet til Østre Landsret, er vi særlig stolte af, fordi det er en ret kompleks infrastruktur og programmering, som ligger bag brugerfladen. Trods kompleksiteten er det blevet virkelig brugervenligt, og her har vi haft et godt samarbejde med Bent Adler og brugerne - dvs. dommere og advokater. De har godkendt layout og udtrykt stor tilfredshed med brugervenligheden."

IT-chef Bent Adler supplerer omkring systemet:

"Det er tidligt i processen besluttet, at alle salene skal kunne det samme rent teknisk (med undtagelse af tolkesystemet i de seks største sale). De tidligere retssale i Bredgade blev gjort digitale over en lang årrække, og derfor var der forskellige AV-systemer i mange af salene. Dommerne skulle derfor huske, hvordan systemet virkede i den specifikke sal, som de var i den pågældende dag. Det var et stort problem, og derfor har vi sørget for, at salene i den nye landsret er ens. Inden Enggaard sendte opgaven i udbud, havde landsretten grundigt klarlagt de funktionelle behov i dialog med dommerne, og vi forudsatte at systemet blev enkelt at gå til. Det er brugerfladen også blevet, der med blot nogle ganske få tastetryk, nemt betjenes og anvendes. Responsen fra dommerne har været rigtig god - det er en fornøjelse at bruge systemet."

Kontakt os

Ring eller skriv til os via nedenstående kontaktformular.

Ring mig op

Jeg vil gerne kontaktes af en AV CENTER ansat