Brug for hjælp til dit AV udstyr?

Kontakt dit lokale AV CENTER som sidder klar til at hjælpe dig videre:

København: 70 20 17 99
Odense: 70 20 29 55
Kolding: 75 53 60 00
Aarhus: 70 20 98 05
Aalborg: 70 20 29 99
Cinema: 57 82 08 68

Umbraco.Web.PublishedCache.NuCache.Property

Dansk Fjernvarme

En opgradering af de eksisterende mødelokaler og et auditorie har gjort Dansk Fjernvarme helt klar til fremtidens møder. Se og læs mere om løsningen nedenfor.

Afsnit i artiklen


Dansk Fjernvarme er en brancheorganisation for de over 370 danske fjernvarmeselskaber i landet, der leverer 99.9% af fjernvarmen i Danmark. Medlemsselskaberne distribuerer fjernvarme til 1,8 millioner danske husstande gennem mere end 60.000 kilometer fjernvarmerør.

Dansk Fjernvarme har hovedkontor i Fjernvarmens Hus i Kolding, der er et rummeligt og lyst kontordomicil med gangbroer og atriumgård. Fløjbygningerne er vinklet mod hinanden, så de åbner sig op og byder velkommen til de besøgende. Mellembygningen rummer reception og mødelokaler.

1 af 6

AV CENTER har hjulpet Dansk Fjernvarme med opgradering af AV-løsningerne i auditorie og mødelokaler, så de nu er gearet til en hverdag med online videomøder

Auditorie

Da man hos Dansk Fjernvarme havde et ønske om også at kunne bruge auditoriet til online videomøder har vi installeret et Full HD-kamera og to Sennheiser loftsmikrofoner. En sjov detalje er, at loftmikrofonen forrest i auditoriet er monteret nedenunder projektorliften, der kører ned fra loftet, når auditoriet bruges. Den anden loftsmikrofon er monteret i loftet bagerst i auditoriet.

Liftløsning til projektor i auditorie hos Dansk Fjernvarme
1 af 6

Al udstyret i auditoriet styres via et Crestron betjeningspanel. Her kan der blandt andet styres gardiner, lys, kamera pre-sets, kildevalg til projektoren og auditoriets Sennheiser mikrofonsystem.

Crestron touch betjeningspanel til styring af AV-udstyr, gardiner og andet.
1 af 6

Mødelokaler

Der findes flere mødelokaler fordelt rundt i bygningen, alle er nu blevet opgraderet, så man kan afholde online videomøder i dem. Blandt andet har man afholdt virtuel generalforsamling i et af husets mødelokaler, da man ikke kunne mødes fysisk.

Mødelokale med projektor og loftsmikrofon hos Dansk Fjernvarme
1 af 6

I mødelokalet ”Jupiter” er der ligesom i auditoriet installeret Sennheiser loftsmikrofon. Her gør man brug af loftsmikrofonens indbyggede ”true voicelift” funktionalitet, der gør, at lyden fra den person, der taler forstærkes. Løsningen med Sennheiser loftsmikrofon betyder, at brugere af mødelokalet ikke behøver tænke på mikrofonen når der afholdes online videomøder i mødelokalet. Uanset hvor man befinder sig i mødelokalet vil ens stemme blive opfanget af loftsmikrofonen.

Mobil løsning

Som et supplement til mødelokalerne har man også indkøbt 2 mobile løsninger med Sony skærm og Poly Studio USB. Disse mobile løsninger kan rykkes rundt og bruges rundt i bygningen efter behov.

Mobil videokonference-løsning, som nævnt kan flyttes fra mødelokale til mødelokale.
1 af 6
Vi er glade for den nære kontakt, der er ved at vælge en lokal leverandør.
Dansk Fjernvarme

Om samarbejdet med AV CENTER og den leverede løsning siger Dansk Fjernvarme ”Vi er glade for den nære kontakt, der er ved at vælge en lokal leverandør. Den leverede løsning lever op til vores forventninger og vi er glade for, at vi nu også kan bruge vores mødelokaler og auditorie til online møder og arrangementer med en markant forbedret kvalitet.”

Kontakt os

Ring eller skriv til os via nedenstående kontaktformular.

Ring mig op

Jeg vil gerne kontaktes af en AV CENTER ansat