Brug for hjælp til dit AV udstyr?

Kontakt dit lokale AV CENTER som sidder klar til at hjælpe dig videre:

København: 70 20 17 99
Odense: 70 20 29 55
Kolding: 75 53 60 00
Aarhus: 70 20 98 05
Aalborg: 70 20 29 99
Cinema: 57 82 08 68

Kantiner/fællesarealer

I kantiner og fællesarealer er AV-løsningen ikke altid det primære fokus. Men disse rum kan indrettes så de udover at tjene et praktisk formål i hverdagen, også kan fungere rigtig godt når der eksempelvis skal holdes større informationsmøder eller arrangementer.

Noget af det vigtigste i indretningen af disse områder er netop, at de daglige praktiske formål kan udføres ugeneret af AV-løsningen.

Ikke kun et sted vi spiser frokost

Vi har stor fokus på at skærme såvel som højttalere og øvrigt udstyr placeres på en måde, hvor det ikke påvirker den effektivitet som er påkrævet i eksempelvis en kantine, hvor det er vigtigt at de ansatte kan færdes uhindret - også i spidsbelastningsperioder.

Mens dette hensyn skal tages sikrer vi dog samtidig at AV-løsningen også lever op til dine forventninger til lyd og billede, så det ekstra udbytte af området kan opnås. I mange virksomheder er disse områder faktisk den eneste mulighed når alle virksomhedens ansatte skal samles, og af den grund er det også vigtigt at alle, har mulighed for at høre og se det budskab som viderebringes. Også selv om det normalt "bare" er der, vi spiser vores frokost.

Et naturligt sted for information

Kantinerne/fællesarealerne har også vist sig at være et naturligt sted, når medarbejderne i virksomheden skal have information. Derfor kan det også være oplagt at benytte stedet til informationsskærme, hvor den information fra for eksempel intranet kan optræde. På den måde når informationen ud, uden at det føles som om, man aktivt har skullet opsøge den.

Kreative løsninger

Udfordrende omgivelser kræver ofte en kreativ tilgang til løsningen, hvor den eksakte indretning af det pågældende lokale/område bør tages i betragtning. I AV CENTER har vi en kreativ afdeling, som kan hjælpe til med at tænke i utraditionelle baner i den tidlige fase, og komme op med ukonventionelle løsninger for at få en løsning, der fungerer på lige netop den lokation.

Kontakt os

Vi kommer gerne ud og ser på den opgave og de muligheder, der venter hos jer. Tag fat i dit lokale AV CENTER på telefon eller skriv til os via nedenstående formular.

Ring mig op

Jeg vil gerne kontaktes af en AV CENTER ansat