Brug for hjælp til dit AV udstyr?

Kontakt dit lokale AV CENTER som sidder klar til at hjælpe dig videre:

København: 70 20 17 99
Odense: 70 20 29 55
Kolding: 75 53 60 00
Aarhus: 70 20 98 05
Aalborg: 70 20 29 99
Cinema: 57 82 08 68

Umbraco.Web.PublishedCache.NuCache.Property

Hybrid undervisning - kombiner det fysiske og det virtuelle

Med hybridundervisning kan du tilbyde en større fleksibilitet for elever/studerende, ved at have mulighed for både fysisk og virtuel undervisning.

På mange måder kan det at indrette sit undervisningslokale med mulighed for hybrid undervisning betragtes som det bedste fra begge verdener. Og det bedste er det hele er, at det AV-udstyr du allerede har i lokalet, sandsynligvis kan indgå i løsningen.

Hvad er hybrid undervisning?

Det engelske begreb 'hybrid learning', der på dansk er blevet til hybrid undervisning, dækker over undervisning som er en kombination af fysisk undervisning og fjernundervisning.

Hybrid undervisning giver mulighed for, at elever som er hjemme på grund af rejser, sygdom eller af andre årsager, alligevel vil kunne deltage i undervisningen. Det kan også være med til at skabe et fundament for gruppearbejde hos eleverne, der bliver bedre vant til at arbejde på denne måde.

Hvilket AV-udstyr kræver hybrid undervisning?

Afhængigt af den eksisterende AV-løsning er der gode muligheder for, at det udstyr der allerede befinder sig i lokalet vil kunne indgå i løsningen. Nedenfor har vi prøvet at skitsere hvordan AV-løsningen i et lokale, der er gjort klar til hybrid undervisning kunne se ud.

I eksemplet er der følgende viste elementer:

Skærm til underviser
Skærmen kan give underviseren mulighed for at se både se de elever som deltager virtuelt, samt se hvilket undervisningsbillede der vises til eleverne.

Skærm(e) med virtuelle elever og undervisningsmateriale
Med en eller flere skærme kan de fysisk deltagende elever se de virtuelt deltagende elever, samt det billede af undervisningsmaterialet som de virtuelle elever ser, så der kan tales ud fra samme fælles grundlag.

Loftsmikrofon
En eller flere loftsmikrofoner kan opfange både lærerens og elevernes tale, så de virtuelt deltagende også kan høre den, så vigtige spørgsmål eller pointer fra medstuderende ikke går tabt. Derudover foreslår vi en kombination af 1-2 yderligere mikrofoner til underviser/taler, så også let er muligt kun at modtage lyd fra disse.

Kamera vendt mod underviseren
Et kamera rettet mod underviseren, kan gengive kropsprog og mimik.

Kamera vendt mod klassen
Et kamera vendt mod klassen sikrer, at de virtuelt deltagende også vil kunne se deres medstuderende.

Touchskærm
Touchskærmen kan anvendes af underviseren, og let deles digitalt både i det fysiske klasseværelse og virtuelt. Ydermere giver den mulighed for at de virtuelt deltagende elever også kan benytte den via deres computer, og på den måde være "oppe ved tavlen".

Højttalere
På eksempelbilledet er disse skjult, men for at sikre at alle også kan høre de virtuelt deltagende, vil højttalere naturligvis også være en rigtig god ide. De kan eksempelvis indbygges i loftet.

Derudover vil der naturligvis være brug for udstyr og software, der kan binde alle AV-delelementer sammen, og sikre at løsningen fungerer.

Ovenstående er blot et eksempel på en løsning, som kan skrues sammen på mange måder. Uanset hvordan man gør det, så handler det om at forsøge at få både de fysisk og de virtuelt deltagende til at få følelsen af at de sidder sammen i klassen.

Løsningen på dit uddannelsessted

Hvordan løsningen skal sammensættes hos jer, er noget vi drøfter i en dialog med jer, hvor vi både kommer ind på krav, ønsker og de fysiske rammer. Hvis I er interesserede i at blive klar til hybrid undervisning på jeres uddannelsessted eller blot ønsker at høre mere, så tøv ikke med at kontakte os. Ring eller skriv via nedenstående formular.

Ring mig op

Jeg vil gerne kontaktes af en AV CENTER ansat