Brug for hjælp til dit AV udstyr?

Kontakt dit lokale AV CENTER som sidder klar til at hjælpe dig videre:

København: 70 20 17 99
Odense: 70 20 29 55
Kolding: 75 53 60 00
Aarhus: 70 20 98 05
Aalborg: 70 20 29 99
Cinema: 57 82 08 68

Umbraco.Web.PublishedCache.NuCache.Property

Fremtidens skole

Rigtig mange kigger ind i begrebet ’Fremtidens skole’, som naturligvis har rigtig mange facetter. En ufravigelig hjørnesten vil dog være AV-løsningen.

Afsnit i artiklen

På denne side prøver vi at sætte scenen for hvordan ’Fremtidens skole’ kan se ud, og hvad den kunne bestå af, inddelt i nogle konkrete emner fra vores verden som understøtter dette.

Mobil touchskærm med tilsluttet dokumentkamera
1 af 6

Uanset hvilke veje I finder til fremtidens skole, så vil vi gerne hjælpe jer med at nå helt i mål.

Det grønne skifte

Ønsket om tænke grønt er ved at være en naturlig del af 'fremtiden'. Det tankesæt kan heldigvis sagtens forenes med AV-løsningen, og i AV CENTER kan vi hjælpe dig med at vælge de produkter som bedst lever op til din skoles tanker om en grøn og bæredygtig skole.

I forbindelse med at AV CENTER København blev valgt som leverandør på SKI-aftalen '50.70 - AV-udstyr', var et af fokusområderne netop at få sammensat et grønt produktsortiment.

Vi tænker fremsynet og i totalløsninger, der samlet giver både de direkte og afledte positive miljøeffekter. Eksempler på enkeltelementer i en løsning kunne være sikring af automatisk tænd/sluk, sensorstyring af udstyret men også at vurdere de totale omkostninger for produkter i deres levetid. Du kan også finde inspiration på vores side om det grønne mødelokale.

Interaktive skærme

I større grad møder vi interaktive skærme, og kommer også til det fremover. Allerede fra barnsben er børn i dag brugere af tablets, og har tidligt en stor brugermæssig kendskabsgrad.

Dette er for mange en oplagt indgang til også at benytte dels tablets men også touchskærme som en aktiv del af undervisningen. De personlige devices som tablets kan være en adgang til nysgerrighed på læring på nogle andre vilkår end tidligere – eksempelvis kan læsefærdigheder øges og fange andre/flere børn.

Interaktiv touchskærm i faglokale
1 af 6

Men derudover er en interaktiv touchskærm også et værktøj, der naturligt finder vej til flere og flere klasseværelser. Det giver nogle øgede muligheder for underviseren, og åbner en helt ny værktøjskasse i undervisningen. Men det giver også eleverne muligheder for at samarbejde og ideudvikle om en opgave – både fysisk ved tavlen men også via førnævnte personlige devices.

Tilslutning af forskellige typer af devices til skærmdeling på touchskærm
1 af 6

I AV CENTER har vi flere tidligere undervisere ansat, som har en indgående forståelse for undervisningsopgaven samt både mulighederne og udfordringerne omkring anvendelsen af ny teknologi i undervisningen. Ny teknologi skal nemlig ikke bruges blot fordi vi kan, men fordi det giver mening i henhold til at opnå målet om at ruste børn og unge til kunne indgå bedst muligt i det digitaliserede samfund.

På vores afholdte MasterClasses gennemgår Nikolaj Thaysen, der netop er uddannet skolelærer, nogle af de funktioner, som vores mest populære og Danmarks mest solgte touchskærm ’Clevertouch’ kan tilføre.

Indeklima

Et overset område, som faktisk også kan teknologisk understøttes, er indeklima. De fleste kender oplevelsen af at komme ind i et klasseværelse med tung luft og duften af lunkne leverpostejsmadder. I 2017 konkluderede DTU og Realdania at 91% af de danske klasselokaler har problemer med indeklimaet grundet manglende ventilation.

1 af 6

Det dårlige indeklima nedsætter indlæringsevnen og børnenes sundhed. Men det kan der heldigvis gøres noget ved. I Læringshuset i det nye bykvarter Nærheden i Høje Taastrup er vi i AV CENTER involveret i arbejdet med denne Fremtidens Skole, og her har man netop ønsket udstyr der løbende kan måle og orientere om indeklimaet.

Læringshuset har fokus på innovation og science og er udviklet med kommunens lærere og pædagoger samt et Advisory Board med repræsentanter fra bl.a. LEGO Education, Microsoft og Teknologisk Institut. Som rådgiver på AV-delen har kommunen allieret sig med COWI og efter udbud blev AV CENTER valgt som totalleverandør af AV-løsningerne.

Læs mere om Læringshuset her

SKYEN monteret i klasseværelse og giver en tydelig indikation af indeklimaet
1 af 6

Et andet helt enkelt produkt der relaterer sig til indeklimaet, og som nemt kan implementeres er produktet SKYEN, der hele tiden ”sladrer” om indeklimaet, og øget opmærksomheden på at få udskiftet luften.

Fra klasselokale til faglokale

Nogen bryder også med de traditionelle tanker omkring 'klasselokalet' og går bort fra tankegangen om, at et klasselokale skal kunne rumme de fleste fag, til i stedet at lave faglokaler som egner sig særligt godt til specifikke formål.

Mobil touchskærm i fællesområde
1 af 6

Et eksempel på dette er Lindbjergskolen, som vi har hjulpet med en løsning, der giver dem de bedste muligheder for at kunne understøtte den tankegang. Et konkret eksempel er her at mobile touchskærme, i tillæg til de fastmonterede, har givet en fleksibilitet og gjort det muligt at tage touchskærmen derhen, hvor man har brug for den.

Se også vores video fra CIS

At udfordre undervisningslokalernes indretning kan også gøres ved at ruminddele med forskellige typer af akustikløsninger. På den måde skaber man flere rum i lokalet, som giver plads til fordybelse og er oplagt til gruppearbejde.

Se eksempelvis den flybare væg 'UNIT', som også kan være udstyret med whiteboard.

Kontakt os

Ring eller skriv til os via nedenstående kontaktformular.

Ring mig op

Jeg vil gerne kontaktes af en AV CENTER ansat