Brug for hjælp til dit AV udstyr?

Kontakt dit lokale AV CENTER som sidder klar til at hjælpe dig videre:

København: 70 20 17 99
Odense: 70 20 29 55
Kolding: 75 53 60 00
Aarhus: 70 20 98 05
Aalborg: 70 20 29 99
Cinema: 57 82 08 68

Umbraco.Web.PublishedCache.NuCache.Property

Fjernundervisning

Uanset om det er kortere eller længerevarende uddannelsesforløb, så giver den gode AV-løsning langt bedre betingelser for en succesfuld fjernundervisning.

Afsnit i artiklen

Nedenfor har vi samlet nogle betragtninger og nogle af de overvejelser du bør gøre dig, og husk at vi altid står klar til en uforpligtende snak om din samlede løsning til fjernundervisning.

Tag undervisningen i betragtning

Undervisning kan være vidt forskellig. Derfor er behovene til AV-løsningen det også. Hvis AV-løsningen skal benyttes af flere undervisere, er det en rigtig god ide at indsamle input fra de forskellige undervisere, så AV-løsningen kan understøtte alles undervisning.

Måske er der brug for et dokumentkamera til biologi-undervisningen, så ting kan forstørres og vises til eleverne. I geografi er der brug for at kunne markere og tegne direkte på kort via en touchskærm og matematiklæreren underviser bedst når han kan bevæge sig frit i undervisningslokalet. Tre forskellige eksempler på behov, som der bør tages hensyn til og som let kan understøttes af AV-løsningen.

1 af 6

For at kunne rådgive dig og dit uddannelsessted bedst muligt, har vi i AV CENTER flere ansatte, der selv har en baggrund som undervisere på skoler/gymnasier. Dem inddrager vi efter behov i vores snak med jer, så de kan komme med forslag og mulige ideer til overvejelse. Ved på den måde at have en forståelse for både undervisningsverdenen og AV-verdenen, er det tit muligt at komme et spadestik dybere i behovsforståelsen.

Gør klasselokalet virtuelt

Som underviser kræver det en omstilling at skulle gøre undervisningen virtuel. Fjernundervisning har sine fordele og ulemper, som man som underviser vil skulle navigere i og forsøge at udnytte til alles fordel.

Touchskærm i biologi-lokale
1 af 6

Som AV-leverandør at det er vores opgave at sørge for, at underviseren så vidt muligt fortsat kan benytte de arbejds- og undervisningsmetoder, der fungerer bedst. De mange års erfaring og løbende tilpasning af undervisning af enhver art, skal så vidt muligt kunne tages med over i det digitale klasseværelse/undervisningslokale. Så har en lærer til eksempel brug for "tavlen", skal denne selvfølgelig kunne indgå. Og selv om noget uafværgeligt går tabt i transformationen, vil det sikkert kunne overraske positivt, hvor meget der faktisk kan lade sig gøre, selv om alle ikke er samlet fysisk.

Valg af software-platform

Det er ikke helt ligegyldigt hvilken platform du vælger, når dine studerende skal undervises. De gængse platforme som Zoom, Teams og Meet har hver deres features, og arbejder hver især hele tiden på at tage førertrøjen fra hinanden. Derfor er valget af software-platform ofte et valg, der skal tages på baggrund af den allernyeste viden om disse og øvrige platforme, da der løbende opdateres med nye features, der kan være af større og mindre interesse for netop din skole/uddannelsessted.

1 af 6

Et eksempel på dette kunne være muligheden for at digitalisere gruppearbejdet i form af breakout rooms, som er en virtuel inddeling af klassen, hvor underviseren kan bevæge sig frit mellem disse inddelte grupper. Den disciplin har Zoom været enormt gode til og er det fortsat, men Microsoft har også set behovet for dette og tilbyder nu breakout rooms i Teams. Det der er en sandhed i dag, behøver med andre ord ikke at være det i morgen.

Den fornødne finger på pulsen og dertil hørende rådgivning bidrager vi naturligvis med i processen - både i etableringsfasen og i driftsfasen.

Også i en tid efter pandemi

Der er nok ingen tvivl om, at undervisning med fysisk fremmøde vil vende tilbage på den anden side af pandemien, men den bedste løsning skal måske findes i en kombination af både fysisk og virtuel undervisning.

Meget peger på, at vi også vil se en kombination i form af 'hybridundervisning', som afvikler undervisningen med fysisk fremmøde men samtidig muliggør virtuel deltagelse.

Teknologien er blot værktøjet

Som leverandør af AV-løsninger er vi klar over, at den del vi leverer til undervisningslokalet, aldrig bliver den vigtigste. Det vil altid være pædagogik og didaktik, som skal sikre den gode undervisning. Men vi kan hjælpe med at sikre at forudsætningerne for at få det maksimale udbytte af AV-løsningen er tilstede, og give nogle værktøjer og muligheder, som kan bidrage til og højne værdien af det samlede undervisningstilbud. Med det maksimale udbytte er der ikke tale om at benytte AV-løsningen så meget som muligt, men snarere at benytte den hvor den giver allerbedst mening.

Vores underviser Nikolaj Thaysen i gang med en demonstration
1 af 6

Ingen er stærkere end svageste led

Et er det tilstedeværende udstyr i undervisningslokalet, som selvfølgelig skal tilpasses specifikt til lokalets størrelse. En anden vigtig ting er også de mange deltagere der er på hjemmefra. Hvis de benytter en meget dårlig mikrofon eller højttaler, vil de først og fremmest selv blive påvirket, men det kan også berøre den øvrige undervisning, hvor der bliver behov for gentagelser.

1 af 6

Kontakt os

Ring eller skriv til os via nedenstående kontaktformular.

Ring mig op

Jeg vil gerne kontaktes af en AV CENTER ansat