Brug for hjælp til dit AV udstyr?

Kontakt dit lokale AV CENTER som sidder klar til at hjælpe dig videre:

København: 70 20 17 99
Odense: 70 20 29 55
Kolding: 75 53 60 00
Aarhus: 70 20 98 05
Aalborg: 70 20 29 99
Cinema: 57 82 08 68

Umbraco.Web.PublishedCache.NuCache.Property

Kommuner og regioner

AV-løsningen for kommuner og regioner er kun blevet vigtigere i takt med, at borgernes forventninger til at kunne følge med i den politiske proces, er øget. Derudover skal AV-løsningen også være med til at sikre en både effektiv og tidssvarende virksomhed, som giver de ansatte den bedste mulighed for, at kunne afholde både små og store møder, workshops og sågar seminarer med rigtig mange deltagere.

Afsnit i artiklen

Nedenfor finder du mere information om AV-løsningernes værdi og udformning. Bemærk også at AV CENTER er valgt som eneleverandør på SKI-aftale 50.70 AV-udstyr, som træder i kraft 1. januar 2022.

Byrådssal i Ebeltoft
1 af 6

Det har vi i AV CENTER hjulpet en række kommuner, regioner og andre politisk styrede virksomheder med.

AV-løsningen skal give borgerne nem adgang

Tiden hvor et politisk møde alene kunne opleves fra tilhørerpladserne er forbi. Med adgangen til både fast tv-kanal, sociale medier og Internettet som helhed, er både forventningerne og kravene til nemt, at kunne følge med i de folkevalgtes gøren og laden, blevet større.

Svanehals mikrofoner i byrådssal
1 af 6

Det skal AV-løsningen naturligvis kunne understøtte. Særligt er det vigtigt med et fokus på at tydelig fremstilling af tale, ved hjælp af gode mikrofoner der opfanger talen og ikke støj, samt kameraer der sikrer at den talende er i fokus og tydeligt gengivet, hvilket tilsammen sikrer en høj talegenkendelighed, som netop er vigtigt i disse sammenhænge.

Indretningen af eksempelvis en byrådssal kan dog fortsat variere meget. Dels er der de fysiske omstændigheder, hvor der skal tages hensyn til blandt andet lysindfald og akustik. Der kan ligeledes være stor forskel i de subjektive præferencer, som kan være afgørende for valget af AV-udstyr. Dernæst er der balancen mellem kvalitet og økonomi, som et helt naturligt og nødvendigt hensyn.

Byrådssal i Middelfart Kommune
1 af 6

Vi sørger for at både de nævnte og eventuelt øvrige hensyn ikke bliver en hæmsko i jagten på den gode AV-løsning. En AV-løsning der sikrer at politikere og deres ansatte fortsat kan arbejde på at skabe de bedste forudsætninger for deres borgere, snarere end at skulle bruge unødig tid og tankevirksomhed på AV-løsningen.

Ønsket om at større åbenhed og øget information kommer også indefra

At give borgerne nem adgang til den politiske proces er ikke kun et ønske der kommer fra borgernes side. Vi oplever oftere og oftere at kommuner og regioner også selv ønsker at sikre mulighederne for nemt at kunne streame ud til deres borgere.

Streamingfaciliteter i lokale
1 af 6

Det gælder ikke kun større politiske møder men også at enkeltpolitikere, ansatte og andre kan delagtiggøre borgere i specifikke processer og nyheder. Det kan løses på mange måder. Er der kun lejlighedsvise behov, kan en pragmatisk løsning kan være at indrette af et eller flere mødelokaler på en måde, hvorpå de også nemt vil kunne anvendes til streaming. På den måde kan en bedre udnyttelse af lokalet opnås.

Mødelokale med streamingfaciliteter
1 af 6

For andre hvor behovet for streaming er større, vil et dedikeret studie måske være en bedre løsning. På samme måde er det de konkrete behov der danner behov der danner grundlaget for AV-rådgivningen og vores anbefalinger.

Se også vores casestory fra Syddjurs Kommune, hvor vi har etableret netop en fleksibel streaming-løsning.

En løsning, der når hele vejen rundt

I en kommune, region eller lignende politisk styret virksomhed, er der på lige fod med alle andre virksomheder, brug for en AV-løsning, der fungerer bedst muligt. Derfor er det vigtigt at mødelokalerne er indrettet korrekt og med så mange mulige anvendelsesformål som muligt. På den måde har vi blandt andet mindre mødelokaler (huddlerooms) og sågar kontorer, så de også kan bruges til virtuelle møder.

Gangareal ved mødelokaler med mødebookingskærme
1 af 6

Derudover er det en enorm hjælp for brugerne af husets AV-løsning, at betjeningen af de forskellige løsninger er ensartet og på den måde så brugervenlig som muligt. Når vi minimerer forskellen i anvendelsen af udstyret på trods af udstyrsforskellene, opnår vi, at man som bruger ikke oplever nogen udfordringer uanset hvilket lokale man vælger.

Mødelokalernes udvikling

Som med så meget anden teknik, så udvikler udstyret i mødelokalerne sig også. En af de ting, der, ligesom muligheden for videokonference, øger de potentielle muligheder i mødelokalet, er en touchskærm. Touchskærmen, der ellers typisk har været kendt fra undervisningslokalerne, finder hyppigere og hyppigere vej til mødelokalerne, og det er der gode grunde til.

Mødelokale med touchskærm og videobar
1 af 6

Udover at tilføje en god skærm til lokalet, så giver touchskærmen nogle større muligheder for kreativ udfoldelse og kollaboration i mødelokalet. Samtidig fungerer den i samspil med de andre ønsker og krav, og øger således kun anvendelsesmulighederne i mødelokalet.

En anden ting der er opstået i kølvandet på ønsket om nemmere mulighed for implementering af videokonference-løsninger er videobaren, der er et alt-i-et-produkt der kan være velegnet til de små til mellemstore mødelokale. En videobar består typisk af indbyggede højttalere, mikrofoner og kamera, og kan således være en nem vej til at få Teams, Google Meet, Zoom eller lignende videomødeplatforme ind i mødelokalet.

Infoskærme og digital signage i en kommune

En anden gren af AV-løsningen, som også er nyttig at beskæftige sig med er muligheden for at have en god infoskærmsløsning. Med den giver du mulighed for at virksomhedens ansatte kan orientere sig når de alligevel bevæger sig rundt i virksomheden.

Infoskærm med mødelokalers belægning
1 af 6

De kan på samme måde have en positiv effekt på besøgende i virksomheden, som også bliver orienteret om aktuelle emner, møder og øvrig nyttig information. Internt såvel som eksternt betyder det i mange tilfælde at alle føler sig bedre informeret.

Installerede skærme vil også kunne guide borgerne om forskellige typer services i eksempelvis en borgerservice-funktion eller fungere som wayfinding, så man som borger bliver mere selvhjulpen.

Infoskærme i borgerservice-område
1 af 6

Få vores bud på den bedste løsning

Uanset om det er en komplet AV-strategi eller blot et enkelt lokale, så står vi klar til at rådgive og give vores bud på den bedste AV-løsning i det konkrete tilfælde. Et bud som tager udgangspunkt i netop de ønsker og behov I har i din kommune eller region, og sørger for at levere en løsning, som ikke blot er smart i teorien men understøtter grundlaget for enhver vellykket AV-løsning: at den bliver brugt.

LED-storskærm, samt loftsmikrofon i mødelokale
1 af 6

Kontakt os

Ring eller skriv til os via nedenstående kontaktformular.

Ring mig op

Jeg vil gerne kontaktes af en AV CENTER ansat