Brug for hjælp til dit AV udstyr?

Kontakt dit lokale AV CENTER som sidder klar til at hjælpe dig videre:

København: 70 20 17 99
Odense: 70 20 29 55
Kolding: 75 53 60 00
Aarhus: 70 20 98 05
Aalborg: 70 20 29 99
Cinema: 57 82 08 68

Umbraco.Web.PublishedCache.NuCache.Property

Kultur- og forsamlingshuse

Både brugerne og arrangementerne er så forskelligartede, som noget kan være, når vi taler om kultur- og forsamlingshuse. Det er vigtigt at tage højde for, når AV-løsningen skal etableres eller fornyes.

Afsnit i artiklen

Når man det ene øjeblik skal afholde en fest, det næste et foredrag og det tredje en koncert, stiller det krav til AV-løsningen. Både i forhold til betjeningen og til valget af udstyr. Begge dele skal forenes med den økonomiske virkelighed, og skabe fundamentet for en løsning, der giver tilbage til det lokale samfund.

Forskellige driftsmodeller og økonomi

I AV CENTER ved vi at den store forskellighed i de enkelte forsamlingshuses driftsmodeller gør, at økonomien kan se meget forskellig ud fra hinanden.

Men uanset om forsamlingshuset er drevet af frivillige, i et partnerskab mellem kommune og forening, rent kommunalt eller privat, så har vi både forståelse og masser af erfaring at trække på. Det gør at vi kan sammensætte en løsning, som passer specifikt til jer og afbalanceret tager højde for både økonomi og behov.

1 af 6

For nogle kan udstyret også bidrage som indtægtskilde ved at lade det indgå som udlejningsudstyr, der kan tilkøbes til lejen af lokalet, og på den måde gøre investeringen rentabel.

Foruden de økonomiske forskelle kan arrangementerne og aktiviteterne ligeledes variere meget fra sted til sted.

Vigtige overvejelser

I vores rådgivende snak med jer, gør vi en dyd ud af at tænke hele vejen rundt. Uanset hvornår planen realiseres, er det fornuftigt at have en strategi for udviklingen og opdateringen af ens lokale, som sikrer at det fortsat er et tilbud, der attraktivt kan og vil blive benyttet.

Et større kulturhus indrettet med lys og projektorløsning.
1 af 6

Nogle af de første ting vi kigger på, når vi skal rådgive jer om en mulig løsning er følgende:

 • Lokalets størrelse
  Dette er helt afgørende for hvordan både lyd, lys og billede skal indrettes og proportioneres.
 • Lokalets indretning
  At kunne benytte lokalet forskelligartet kan også betyde forskellige opsætninger af stole og borde, hvilket igen har betydning for de hensyn, der skal tages i AV-løsningen.
 • Lysindfald
  Naturligt lys er i langt de fleste tilfælde behageligt, og store vinduesfag som lukker lyset ind i lokalet ses hyppigt. Det kan dog også have betydning for elementer af din AV-løsning - eksempelvis en projektorløsning er meget påvirkelig af lys udefra.
 • Akustik
  En anderledes historik for anvendelsen af lokalet, højere prioritering af æstetik eller noget helt tredje, kan tit gøre, at lokalets akustik ikke nødvendigvis har fået de store overvejelser. Derfor er det også vores erfaring, at en snak om akustik tit medfører nogle positive overvejelser.

Lydsystemet

Det er vigtigt at vælge et lydsystem, der kan levere klar og kraftig lyd til hele lokalet, uanset størrelse. Det kan være en fordel at vælge systemer med trådløse mikrofoner, så det er nemt for talerne at bevæge sig rundt i lokalet uden at miste kontakten til mikrofonen. Det kan også være klogt at tænke i mulighederne for, at musikere nemt kan tilslutte eget udstyr til løsningen.

Eksempel på mikrofonløsninger fra Sennheiser
1 af 6

Nogle vælger også at have et mindre udvalg af mikrofoner, så man både kan tilfredsstille dem der foretrækker at have eksempelvis en headsetmikrofon, så de har hænderne fri, men også dem der foretrækker en håndholdt mikrofon, som er mere alsidig.

Som med alle andre typer AV-løsninger, så er det første og vigtigste punkt at få kortlagt hvilke behov I har. Hvis der er formål man på forhånd kan udelukke som sandsynlige brugsscenarier, er der naturligvis ingen grund til også understøtte disse.

Dog forsøger vi så vidt muligt at anbefale løsninger, som gør en tilpasning til fremtidige behov så gnidningsfri som muligt.

Lys og lysstyring

Med de mange arrangementstyper kan det give rigtig god mening også at sikre sig en god og alsidig lyssætning, som nemt kan styres af brugerne.

Lyset er væsentligt af både indlysende lavpraktiske grunde, men lys kan også være stemningsskabende. Derfor bør du overveje mulighederne for en løsning, hvor det er muligt at indstille bl.a. farvetemperatur og dæmpning.

Få et billede der kan ses fra hele lokalet

Til et veludrustet kultur- eller forsamlingshus hører naturligvis også en form for billedløsning - typisk en projektor- eller skærmløsning.

Et eksempel på en projektorløsning som kan skjules i loftet, med tilsluttet trådløs skærmdeling.
1 af 6

Her er det vigtigt at fokusere på følgende områder, som vi naturligvis også rådgiver dig omkring:

 • Lokalets størrelse. Da alle skal kunne få et udbytte af det der vises på skærmen eller projektoren, er det vigtigt at tage højde for lokalets størrelse, når man vælger billedløsning. Placer dig eventuelt på lokalets "dårligste" plads, længst fra billedet, for at få en grundlæggende ide om hvilket behov der er i lokalet.
 • Lysindfald/muligheder for mørklægning. Er lokalet meget lyst og med store vinduesfag, kan det naturlige lys være en udfordring ift. eksempelvis en projektor-løsning. 
 • Balancegangen mellem teknologiens muligheder og behovet. I dag lader det sig nemt gøre at købe eksempelvis skærme i 8K-opløsning, men det er ikke sikkert at det dækker et egentligt behov. Omvendt kan valget give dig fremtidsmuligheder, som udskyder en kommende udskiftning. Vi rådgiver dig naturligvis i denne balancegang.

Videokonference finder også vej

Udover ovenstående oplever vi også i højere og højere grad, at videokonference finder vej til kultur- og forsamlingshusene.

Det at kunne have folk som befinder sig et andet sted, giver nogle øgede brugsmuligheder for lokalet. Blandt andet hører vi om at man i foredrag kan inddrage videokonference, ligesom at det også kan være særdeles nyttigt ved forskellige typer af informationsmøder, hvor eksperter kan inddrages i kortere eller længere tid.

Teleslynge er lovkrav

I Danmark har vi et såkaldt bygningsreglement, som stiller en række krav, der skal efterleves i forbindelse med byggerier.

Som en del af bygningsreglementet er der et afsnit som særskilt beskriver kravene for 'Indretning af offentligt tilgængelige bygninger', hvor forsamlingslokaler er specifikt nævnt i §217 og §218. Her fremgår det at teleslyngeanlæg eller tilsvarende er et krav.

Vi har hjulpet mange med en teleslyngeløsning, og kan naturligvis også hjælpe jer. Er du i tvivl om hvad en teleslyngeløsning er og hvordan den fungerer, så læs mere på vores side om teleslynge.

Kontakt os

Ring eller skriv til os via nedenstående kontaktformular.

Ring mig op

Jeg vil gerne kontaktes af en AV CENTER ansat