Brug for hjælp til dit AV udstyr?

Kontakt dit lokale AV CENTER som sidder klar til at hjælpe dig videre:

København: 70 20 17 99
Odense: 70 20 29 55
Kolding: 75 53 60 00
Aarhus: 70 20 98 05
Aalborg: 70 20 29 99
Cinema: 57 82 08 68

Umbraco.Web.PublishedCache.NuCache.Property

Lyd i kirker

For at få det fulde udbytte af prædiken og musikken, er det vigtigt med et godt lydsystem i kirken.

Afsnit i artiklen

Der er forskellige faktorer der spiller ind, når den gode lyd i kirken skal sikres. Men når det er lavet efter alle kunstens regler vil det komme menigheden til glæde og gavn i flere sammenhænge.

Talegenkendelighed

Selv om den moderne i kirke i dag består af meget and end gudstjenesten, så må den fortsat betragtes som rygraden i kirken.

Som en essentiel del af gudstjenesten befinder prædiken sig. Talegenkendelighed er derfor helt essentielt og sikrer at alle får glæde af gudstjenesten. Af samme grund er det vigtigt at have et lydsystem med en lyddækning, der sikrer at lyden er fordelt i kirkens store rum, og alle kan høre hvad der bliver sagt. Til dette hører naturligvis også et godt mikrofonsetup, som nemt kan betjenes af kirkens ansatte.

Prædikestol med smartphone til styring af mikrofonlyd.
1 af 6

I AV CENTER foreslår vi typisk en søjlehøjttaler, som har noget højde der gør at lyden kan skydes længere. Det er også muligt at sammensætte to (eller flere) søjlehøjttalere oven på hinanden, og således have mulighed for at skyde lyden yderligere bagud i rummet.

I respekt for de æstetiske krav, som også tit hører med til det historiske kirkerum, kan det netop være en fordel at skulle placere færre mindre højttalere, og i stedet kunne placere disse søjlehøjttalere.

Søjlehøjttalere placeret diskret på stolper og vægge.
1 af 6

Også til musik

Musik og sang er også et vigtigt element i gudstjenester men i høj grad også i kirkens øvrige arrangementer, hvor bl.a. koncerter er blevet en hel naturlig del af kirkens program.

Som en naturlig del af rådgivningen vil vi spørge ind til både de mest oplagte krav, men også om I har nogle særlige krav i netop jeres kirke, som vi skal tage højde for. Det kunne eksempelvis være i forhold til mikrofonsetup, hvor hensynet til gæstende kunstnere også kan inddrages.

Styring af lydniveauer kan nemt klares via tablet.
1 af 6

For os er det vigtigt at den helt særlige akustik, der er i en kirke, bevares og understøttes af AV-løsningen.

Højttalernes placering

Som nævnt tidligere er kirker typisk store rum, og derfor er højttalernes placering helt essentiel.

Af samme grund arbejder vi tit tæt sammen med selve højttalerproducenten og måler både før og efter på lyddækning, med henblik på både at finde den bedste placering samt at kalibrere ud fra de valgte placeringer.

Kalibrering af lyd i kirke.
1 af 6

Gør højttalerne "usynlige"

Hvad enten man vil det eller ej, så er højttalerne nødt til at være der. I disse ofte meget smukke og historiske rum, er begejstringen for dette ufravigelige faktum tit til at overse.

Derfor forsøger vi så vidt muligt at gøre højttalerne "usynlige". Dette kan forsøges i forbindelse med placeringen, men er en balancegang mellem også at sikre den gode lyd. En anden interessant måde kan være at få indfarvet højttalerne i special-bemaling, i lige netop den farve der gør, at de falder mest muligt i et med væggen de er monteret på.

Indfarvede højttalere med special-farve der matcher murstensvæg.
1 af 6

Gør brug af vores erfaring

I AV CENTER har vi erfaring fra mange kirker og domkirker i hele Danmark.

Nedenfor kan du se nogle af dem vi har hjulpet.

Tøv ikke med at kontakte os via formularen nedenfor.

Kontakt os

Ring eller skriv til os via nedenstående kontaktformular.

Ring mig op

Jeg vil gerne kontaktes af en AV CENTER ansat