Brug for hjælp til dit AV udstyr?

Kontakt dit lokale AV CENTER som sidder klar til at hjælpe dig videre:

København: 70 20 17 99
Odense: 70 20 29 55
Kolding: 75 53 60 00
Aarhus: 70 20 98 05
Aalborg: 70 20 29 99
Cinema: 57 82 08 68

Hospitaler og sygehuse

Teknologi kommer med al sandsynlighed til at spille en større rolle på fremtidens sygehuse og hospitaler. Når sensorer, journaler, robotter, maskiner og mennesker arbejder sammen, kan det danne grundlag for forbedrede oplevelser for både patient og ansat.

Afsnit i artiklen

Sundhedsvæsenet, herunder hospitaler og sygehuse, er en branche, som vi arbejder tæt sammen med i AV CENTER. Du kan læse mere om specifikke cases, samt hvad vi kan tilbyde af løsninger her på siden.

Fra både hospitals- og sygehus-branchen men også andre, kan vi byde ind med aktiv rådgivning omkring hvilke muligheder, der er for at patienterne får den allerbedste oplevelse på hospitalet/sygehuset. Vores alsidighed og meget forskelligartede kunder gør, at vi kan trække på erfaringer og eksempelvis inddrage delelementer fra museumsløsninger, hotelløsninger eller en tredje branche, hvor positive erfaringer og viden kan bidrage til den bedste løsning for hospitalet/sygehuset.

Projektlokale hos OUH.
1 af 6

Fleksibilitet giver størst værdi

Teknologi bør altid kunne tilpasses og bruges på flere måder til forskellige formål. Derfor er fleksibilitet et nøgleord i vores skræddersyede løsninger til hospitaler og sygehuse - hvad enten vi taler om billede, lys eller lyd. 

Ved at gøre løsningen fleksibel og ikke blot efterleve de eksisterende krav til en løsning, men også aktivt byde ind med AV-løsningernes muligheder, skaber vi en større værdi af investeringen.

En skærm i venteværelset bør eksempelvis kunne bruges til flere formål - det kunne eksempelvis være praktiske informationer, reklame, underholdning for børn eller skiftende kunst. Mens en skærm på stuen skal bruges på patientens præmis, så de har både underholdning og mulighed for at arbejde eller lave skolearbejde til rådighed. 

Wayfinding er et godt eksempel på hvordan skærme kan udnyttes på hospitaler og sygehuse, og sikre at patienterne i højere grad er selvhjulpne.
1 af 6

Lysterapi

Lysterapi er et voksende redskab på sygehuse og hospitaler - blandt andet på fødestuer, hvor det eksempelvis kan bruges til at sænke stressniveauet. Det kan også have stor gavn i børneafdelinger eller scanningsrum, hvor man ønsker at skabe mere komfort og tryghed. Ved at efterligne naturligt sollys kan lysterapi forbedre humør og energiniveau samt fremme heling. Typisk er løsningen lavet, så patienten selv nemt kan styre lyset og designet efter humør.

Her ses billeder fra en løsning på Hjørring Sygehus fra deres sansefødestuer. Du kan læse mere om løsningen i vores casestory, som du finder link til længere nede på siden.
1 af 6

Fremtidens hospital

Det er altid svært at forudsige udviklingen, og særligt når man taler om specifikke fagområder, bør udviklingen skubbes af de fageksperter, der bedst kan se og forestille sig, hvor teknologien kan være til størst mulig gavn. I det samspil med fageksperter kan vi i AV CENTER inspirere til fremtidens løsninger, men i høj grad også se hvordan vi med eksisterende teknologi, kan skabe fremtidens løsninger allerede i dag.

Med større adgang til teknisk udstyr som wearables (fx smartwatches), intelligente blodtryksmålere og lignende, stiller fremtiden måske større krav til de digitale kommunikationsveje mellem læge og patient?
1 af 6

Inspireret af netop fageksperter ser vi afgjort AV-løsningen, som en bærende del af fremtiden. Eksempelvis taler man om at fremtidens hospitaler vil have mere behandling udenfor hospitalets mure i patientens eget hjem - det betyder at monitorering og kontakt med patienten, skal understøttes af teknologi, der sikrer den bedste og mest effektive kommunikation og helhedsoplevelse for både læge og patient.

Dette er blot et eksempel - andre nævner muligheder i at en operationsstue bliver mere fleksibel og knapt så specialiseret i specifikke operationer. Ved eksempelvis at indrette operationsstuens vægge med LED, vil nyttig information være tilgængeligt lige præcis der, hvor det er allermest gavnligt i forhold til den specifikke operation, men kunne ændres til den næste operation. 

Måske er transparent LED med touchfunktionalitet en del af fremtidens hospitaler?

Vores erfaring - din tryghed

I AV CENTER har vi hjulpet med mange forskellige AV-projekter inden for sundhedsvæsenet - såvel offentlige som private hospitaler/sygehuse. Vi kan både bidrage i den helt tidlige fase, med en dialog omkring den mest fremtidssikrede løsning, der både sikrer en topmoderne og effektiv oplevelse for både patiener og ansatte, men kan også indgå i de senere faser, hvor rammerne for behovene er mere fastlagte.

Fremtidens hospitaler og sygehuse vil i høj grad blive påvirket af de muligheder der er i den teknologiske udvikling.
1 af 6

Uanset betingelserne så er det vores vigtigste opgave, at sammensætte en løsning som tager højde for branchens konstante udvikling, og ved hjælp af indgående viden om dette og af vores tætte samarbejde med vores leverandører, sikre fremtidens hospitaler/sygehuse en god og fremsynet AV-løsning.

Vores erfaring fra andre, er der blandt andet blevet et par casestories ud af fra henholdsvis Hjørring Sygehus og OUH. Dem kan du læse mere om nedenfor.

Kontakt os

Ring eller skriv til os via nedenstående kontaktformular.

Ring mig op

Jeg vil gerne kontaktes af en AV CENTER ansat